Astrologie

Astrologie is de leer die zegt dat de kosmos invloed heeft op wat er op aarde gebeurt. Vroeger keken de boeren naar de planeten om te kijken of het droog bleef of ging regenen. Uit louter ervaring hadden ze geleerd dat er verband bestond tussen Jupiter in combinatie met de maan en Venus, en dat het dan ging regenen. Ook wisten ze dat Saturnus in een bepaalde stand met de zon en Mars, droogte betekenden dat de positie van Mercurius een invloed had op de wind. 

Andere vormen van astrologie zijn horaire astrologie, uurhoek waarbij een bepaald moment onder de loep wordt genomen in verband met vraag naar bepaalde gebeurtenissen. Verder nog mundane astrologie of politieke astrologie waarbij de focus gericht wordt op een land, een groep, een ras op een volk of op de gehele mensheid.Geodetische astrologie; dit is eigenlijk een onderdeel van de mundane astrologie, waarbij men zich concentreert op het natuurlijk fenomeen die de aarde kunnen treffen zoals aardbevingen, hongersnood e.d.

Een astroloog rekent een horoscoop uit met behulp van een emfemeris (een tabel waarin men de standen van de zon, maan en planeten voor iedere dag van het jaar kan vinden).Met gegevens als; uur, plaats en datum van geboorte, kan men in een cirkel de juiste standen (van de zon, maan en planeten in de tekens) aangeven op het moment van de geboorte.Het dierenriemteken dat aan de oostelijke horizon staat, wordt de ascendant of het rijzende teken genoemd. Dit is iemand zijn persoonlijke "horro", zijn gezichtspunt.Het bepaalt de persoonlijkheid van het individu.

Een horoscoopfiguur is verdeeld in twaalf secties die "huizen" worden genoemd. Als ik een horoscoop maak gebruik ik het boek: van Veen's tabellen. Al dat rekenwerk laten we tegenwoordig achterwege en is het de computer die dat allemaal doet daardoor is de kans op het maken van vergissingen vele malen kleiner, want die kunnen gauw gemaakt worden.

Karl Jung hield zich veel met de astrologie bezig. Van Jung is de term "Synchronisatie" afkomstig.Hiermee bedoelt hij de overeenkomst tussen de loop van de planeten aan de hemel en het individu op aarde.Hoewel de psychologische duiding van een horoscoop nog steeds een dubieuze kwestie is, is de astrologie ongetwijfeld op weg om zich tot een wetenschap te ontwikkelen. Jung was geïnteresseerd in symbolen en de astrologie is in de eerste plaats een studie van symbolen. We zijn ons bewust van de invloed van de maan op de getijden. Men zou deze theorie kunnen uitbreiden door te stellen dat de maan invloed heeft op het watergehalte in het menselijk lichaam. En zeker is dat volle maan invloed heeft op ons emotionele leven.Het verbazingwekkende van een geboortehoroscoop is dat deze kan aangeven, hoe iemand zal denken over en reageren op, bepaalde omstandigheden. En als een mens beter inzicht in zijn eigen reacties heeft, zal hij in staat zijn zijn leven een heilzamer wending te geven. Als de astrologie iemand hier bij kan helpen is dat genoeg om het bestaan ervan te rechtvaardigen.

Astrologie horoscoop maken Helemaal gratis

Neem Contact Met Ons Op!

Wil je iets melden of heb je gewoon zin om even hallo te zeggen neem dan contact met ons op!

info@weetwiejebent.nl